ภาษาไทย English
 
 
 
00: 30: 39
IT Security Awareness 4/4
IT Security Awareness
182 | 0%
 
 
 
00: 31: 07
IT Security Awareness 3/4
IT Security Awareness
89 | 0%
 
 
 
00: 30: 06
IT Security Awareness 2/4
IT Security Awareness
192 | 0%
 
 
 
00: 29: 55
IT Security Awareness 1/4
IT Security Awareness
222 | 100%
 
 
 
00: 00: 42
แนะนำการใช้งาน CU Webmail สำหรับบุคลากร : การเปลี่ยนภาษา และรูปแบบวันเวลา
แนะนำการใช้งาน CU Webmail สำหรับบุคลากร : การเปลี่ยนภาษา และรูปแบบวันเวลา
201 | 0%
 
 
 
00: 00: 36
แนะนำการใช้งาน CU Webmail สำหรับบุคลากร : การตั้งค่าลายเซ็น
แนะนำการใช้งาน CU Webmail สำหรับบุคลากร : การตั้งค่าลายเซ็น
50 | 0%
 
 
 
00: 00: 51
แนะนำการใช้งาน CU Webmail สำหรับบุคลากร : การดูข้อมูลบัญชีผู้ใช้ และการดูขนาดพื้นที่กล่องจดหมาย
แนะนำการใช้งาน CU Webmail สำหรับบุคลากร : การดูข้อมูลบัญชีผู้ใช้ และการดูขนาดพื้นที่กล่องจดหมาย
183 | 100%
 
 
 
00: 00: 45
แนะนำการใช้งาน CU Webmail สำหรับบุคลากร : การเปลี่ยนรหัสผ่าน
แนะนำการใช้งาน CU Webmail สำหรับบุคลากร : การเปลี่ยนรหัสผ่าน
706 | 100%
 
 
 
00: 00: 30
แนะนำการใช้งาน CU Webmail สำหรับบุคลากร : การเปลี่ยนธีม
แนะนำการใช้งาน CU Webmail สำหรับบุคลากร : การเปลี่ยนธีม
62 | 100%
 
 
 
00: 01: 55
แนะนำการใช้งาน CU Webmail สำหรับบุคลากร : การตั้งค่ามุมมอง
แนะนำการใช้งาน CU Webmail สำหรับบุคลากร : การตั้งค่ามุมมอง
62 | 33.3%
 
 
 
00: 00: 55
แนะนำการใช้งาน CU Webmail สำหรับบุคลากร : การตั้งค่าการตอบจดหมายกลับอัตโนมัติ
แนะนำการใช้งาน CU Webmail สำหรับบุคลากร : การตั้งค่าการตอบจดหมายกลับอัตโนมัติ
71 | 0%
 
 
 
00: 00: 38
แนะนำการใช้งาน CU Webmail สำหรับบุคลากร : การเปลี่ยนรูปประจำตัว
แนะนำการใช้งาน CU Webmail สำหรับบุคลากร : การเปลี่ยนรูปประจำตัว
143 | 0%
 
 
 
00: 01: 25
แนะนำการใช้งาน CU Webmail สำหรับบุคลากร : การลบจดหมาย
แนะนำการใช้งาน CU Webmail สำหรับบุคลากร : การลบจดหมาย
42 | 0%
 
 
 
00: 00: 55
แนะนำการใช้งาน CU Webmail สำหรับบุคลากร : การตอบกลับจดหมาย
แนะนำการใช้งาน CU Webmail สำหรับบุคลากร : การตอบกลับจดหมาย
59 | 0%
 
 
 
00: 02: 22
แนะนำการใช้งาน CU Webmail สำหรับบุคลากร : การเขียนจดหมายใหม่
แนะนำการใช้งาน CU Webmail สำหรับบุคลากร : การเขียนจดหมายใหม่
45 | 0%
 
 
 
00: 01: 51
แนะนำการใช้งาน CU Webmail สำหรับบุคลากร : การใช้งานกล่องจดหมาย
แนะนำการใช้งาน CU Webmail สำหรับบุคลากร : การใช้งานกล่องจดหมาย
150 | 0%
 
 
 
00: 01: 14
แนะนำการใช้งาน CU Webmail สำหรับบุคลากร : ส่วนประกอบต่าง ๆ ของ Webmail
แนะนำการใช้งาน CU Webmail สำหรับบุคลากร : ส่วนประกอบต่าง ๆ ของ Webmail
53 | 0%
 
 
 
00: 01: 17
เริ่มต้นการใช้งานอีเมลบุคลากร
เริ่มต้นการใช้งานอีเมลบุคลากร
357 | 50%
 
 
Hilight : OICT
 

 
Video of this month
 
จำนวนสื่อมีเดีย : 50
จำนวนการรับชมสื่อ : 11480
Online Member : 0